Emeğin Sanatı E-Dergi 169. Sayı Yeni Kanalında

1 Ocak 2014 Çarşamba

EMEĞİN SANATI'NDAN 152. MERHABA/Ocak 2014


EMEĞİN SANATI Aylık Sosyalist Sanat E-Dergisi Yıl:8 Sayı: 152 Ocak 2014
http://issuu.com/emeginsanati-dergi/docs/eme____n_sanati_e-derg___152._sayi?e=9904523%2F6162984

TÜM E-DERGİLERE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLİR:

http://issuu.com/emeginsanati-dergi

Merhaba,

Geçen buluşmamızdan bu yana ne sular aktı köprünün altından. Faşist AKP, halkın, öğrencilerin, gazetecilerin, eğitimcilerin ve sanatçıların üzerinde baskı fırtınası estirmeye devam ederken, kendi içlerindeki yolsuzluk fırtınalarıyla epey sarsıldılar..

Cemaat eliyle koparılan fırtına karşısında iktidar, arsızlık ve yüzsüzlük zırhına bürünü-verdiler. Nasreddin Hoca’nin dediği gibi, “Hırsızın hiç mi suçu yok?” sorunun yanıtları havada kaldı. Yolsuzluk operasyonun boyutlarını elbette yazılı ve sözlü basından izliyorsunuz. Biliyoruz ki, adı cumhuriyet olan, ama gerçekte, faşist zorbalık olan düzenlerin dayandıkları kaynaklar “aşağıda cehalet, yukarıda hırs”tır.” 

Bu konuya ait değinmemizi Ali Suavi’nin şu sözleriyle bitirelim: 

“Ey adalet isteyenler! Sümüklü böcek gibi başınızı saklayarak gezmek isterseniz, hiçbir zaman zalimler size baş çıkartmayacaktır.”

Bu koşullar içinde, gereksindiğimiz sanat, gerçekliği yansıtırken, onu etkileyen ve değiştiren, geniş halk kitlelerinin yaşam koşullarını düzeltmeyi amaç edinen bir sanattır. Hâlâ sanatla politikanın bir arada olmasından ürperenlerin istediği karanlık, kapalı, içbükey sanat; bu zulüm ve vurgun düzenine müdahale etmek yerine seyirci kalmayı tercih eden küçük burjuvaların sanatıdır. Rahat, tehlikesiz ortamlarda en önde görürsünüz onları; ama sıra halkla birlikte barikatlerde dövüşmeye gelince, sıcak ve konforlu atölye ve ofislerinde eylemi dışardan seyretmeyi tercih ederler....

Gerçek sanatçı; insancı olacak, savaşçı olacak, halkların büyük mutluluğu içindeki o kendi sıcak duygu ve mutluluğunu dile getirecek, konuşamayanlar adına konuşa-cak, ve hep saygılı kalacağı kişioğlunun o evrensel özünü yansıtacaktır kendi özü aracılığıyla... Bir anlamda, insanların top-lumsal ve özsel duyarlıklarını keskinleş-tirecektir...

Sanat her zaman özgürlüğe çıkıştır; baskı ile doğabilecek bir dehşetten, bir umutsuzluktan; bir kinden, bir aşktan kurtulmaktır. Aslında anlatmak istediğimiz, sanatçının salt tanıklığı değildir, sanatçı yaşadığı çağın bilincidir de...

Bizim karşısında olduğumuz sanatı Turgay Ulu arkadaşın saptamasıyla belirtelim:

“Sermaye sisteminin oluşturduğu estetik ölçek içinde yer alan sanatçılar; sorunlu, bunalımlı, hastalıklı, aşksız, tutkusuz, idealsiz, bireyci, zavallı, açgözlü insan tipi yetiştiren bir kültürel zeminin oluşmasını sağlamaktadırlar.”

Bu oluşumu önleme konusunda sorumluluğumuzu da yine Turgay Ulu’nun saptamasıyla verelim:

“Israrlı, süreklileşmiş ve güven veren bir kültür-sanat faaliyeti zamanla ökçek olarak kabul edilen bir mevziiye dönüşebilir. Başka türlü sermaye sisteminin oluşturduğu estetik ölçek kırılıp aşılamaz.”
A. KARABAĞ:Kürtçe’den Türkçe’ye Aforizmalar
A. UĞUR OLGAR:Ayakkabı Kutusu İçin Üçlükler
ADNAN DURMAZ: Kerpici Kanla Karılı Hayat Ey...
ASIM GÖNEN: Çalınmış Gülücükler Enkazı
BASRİ EĞİLMEZ:Devrimci Sanat(Çın)In Komünist Sanata Dönüşmesinde ML Eleştiri
BEKİR KOÇAK:Yalnızlığa Prangalı Sessizlikler
ERCAN CENGİZ:Solmayan Resim/Enişüri
ERDEN ERDEMER:Adliye Kâbusları
HALDUN HAKMAN:Tarih Bilinci
HAMZA İNCE: Akşam Olunca.....
İRFAN SARİ:Aşk Bizi Değiştirdi
MURAT ÖZGÖL:Tamara
MUSA SU:Pompei'de Son Gece
NECMETTİN YALÇINKAYA: Mendil Sen Kokuyordu…
NECİP TIRPAN:Toplanın, Vaktidir
NİSA LEYLA:Uzay Ve Ben
ÖZER GENÇ:Güney
TAN DOĞAN:Oğlum
TURGAY ULU:Würzburg — Berlin Mülteci / Göçmen Yürüyüşünden Tanıklıklar-XXII
YAVUZ AKÖZEL:Franz Kafka
ALİ ZİYA ÇAMUR:Emeğin Sanatı’ndan 152. Merhaba